Saimaan mediakeskus

Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia.

 

Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategian toteuttamiseen käytetään Tossu -ohjelmistoa. Tossuja löytyy kaksi, perinteinen Tossu sekä TVT -tossu johon kirjataan Tossu -tyyliin lukuvuosikohtaisesti myös tieto- ja viestintätekniikan strategian toteuttamisen toimenpiteet ja arviointi. Tieto- ja viestintätekniikan strategian koonti löytyy linkkinä etusivun vasemmasta laidasta.

Voimassaolevan ( etusivulta löytyvän ) tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian toteuttamisen seuranta tehdään TVT -tossu -ympäristöön. Perinteisen Tossu -ohjelman lisäksi löytyy myös TVT -Tossu johon koulut kirjaavat lukuvuosittain tieto- ja viestintätekniikan toteuttamisen painopisteitä sekä tehtyjä toimenpiteitä.


Valtakunnallisia linjauksia;

Arjen tietoyhteiskunta -hankkeen myötä syntyi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma.

Suunnitelmaan liittyvät lisämateriaalit löytyvät täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen- ja tutkimuksen tietoyhteiskunta -sivustolta löytyy paljon tietoa tieto- ja viestintätekniikan käytön tueksi.
Lappeenrannan kaupungin tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma
- perusopetukseen
- lukio-opetukseenOPEKA


Opeka -työkalulla voi kartoittaa oppilaitoksen osaamistilan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön näkökulmasta. Ennenkaikkea se toimii kehitystyökaluna osaamisen kehittämisessä.

Opeka -kyselyn voi tehdä sopivalla ajalla ja koulukohtaiset vastaukset saadaan kootusti Saimaan mediakeskuksen kautta ( Timo Kainulaiselta ) sen jälkeen kun koko koulun henkilöstö on vastannut kyselyyn.


Linkki Opeka -kyselyyn

OHJE: kyselyyn osallistuva henkilö kirjautuu Opekaan omalla sähköpostiosoitteellaan, johon hän saa salasanan järjestelmään kirjautumista varten. Salasana tulee lähes heti. Järjestelmään kirjautumisen jälkeen valitaan joko Yleinen opeka tai Vapaa sivistystyö riippuen missä asemassa/oppilaitoksessa henkilö on. Opeka-kysely koostuu kolmesta osasta: taustatiedot, kyselyt ja loppuraportti. Aluksi tulee täyttää taustatiedot. Sen jälkeen voi vastata kyselyihin haluamassasi järjestyksessä. Vastaamisen voi myös jättää  kesken missä kohdaa vain ja palata myöhemmin jatkamaan. Loppuraporttia pääset tarkastelemaan, kun on vastannut kokonaan vähintään yhteen kyselyyn.

HUOM. Huom! Vastaajan antama koulun nimi, kunnan nimi ja mahdollinen toimipisteen nimi tulee täyttää huolella. Niiden perusteella Opeka liittää vastaukset oikeaan raporttiin.Liitteet