Saimaan mediakeskus

Pelit ja pelaaminen

Pelaaminen eri muodoissaan on lapselle luontainen toimintamuoto. Nykyajan lapset pelaavat paljon tietokonepelejä ja konsolipelejä, joiden suosio tuntuu vain kasvavan. Erityisesti alakouluikäisten lasten netin käytöstä suurin osa on pelaamista tai muuta viihdettä. Pelaaminen nähdään usein lapsille haitallisena toimintana sen saaman negatiivisen julkisuuden takia. Kuitenkin pelien kautta voi myös oppia. On olemassa erillisiä opetuspelejä, jotka keskittyvät usein jonkin tietyn taidon, kuten kielitaidon tai matematiikan kehittämiseen. Lisäksi myös viihdepelien kautta lapsi kehittää helposti esimerkiksi luovuuttaan, ongelmanratkaisutaitojaan ja loogista päättelykykyään. Joidenkin pelien kohdalla myös sosiaalisuus ja yhteistoiminnallisuus nousevat tärkeiksi tekijöiksi pelissä menestymisen kannalta.
Ongelmana on usein sukupolvien välinen kuilu. Vanhemmat eivät tiedä, mitä lapset pelaavat, ja vaikka tietäisivätkin, ei ikärajoja läheskään aina noudateta. Vanhemmille on olemassa erilaisia tukisivustoja, joiden avulla on mahdollista tutustua uusimpiin peleihin ja nykypäivän digitaalisiin pelikulttuureihin. Samalla voi löytää tietoa esimerkiksi ikärajoista. Tärkeää olisi, että vanhemmat osallistuisivat lasten pelituokioihin edes sivusta seuraamalla. Tällöin heidän tietämyksensä peleistä ja pelaamisesta kehittyy ja myös lapsi voi halutessaan tukeutua vanhempiinsa pelaamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa.
 
pelit.png