Saimaan mediakeskus

Paperi- ja verkkolehdet

paperija.jpgVaikka sanoma- ja aikakauslehdet ovat medioina melko perinteisiä, ei niiden merkitys etenkään suomalaisten keskuudessa ole juurikaan vähentynyt. Sanomalehtiä pidetään luotettavina tiedon lähteinä kun taas aikakauslehtiä luetaan laadukkaiden artikkeleiden ja niiden viihteellisemmän sisällön takia. Myös nuoret lukevat paljon lehtiä, vaikka internet ja televisio suosiollaan ajavatkin niiden ohi. Lehtien siirtyminen internetiin ei ole juurikaan vähentänyt paperiversioiden menestystä, mutta on kenties tarjonnut myös vähemmän lehtiä lukeville uuden foorumin tutustua niihin.

Sanoma- ja aikakauslehtiä on käytetty opetuksessa jo kauan. Ne ovatkin monikäyttöisiä niin opetusvälineinä kuin opetuksen kohteena. Lehtiä voi silputa, kuvia leikata eri yhteyksiin tai otsikoita muokata uuteen uskoon. Samalla lehtiä voi tarkastella opetuksen kohteena siten, että pohditaan lehden erilaisia artikkeleita, uutisia, mielipidekirjoituksia tai vaikkapa sarjakuvia. Lehden kuvia ja mainoksia voi tarkastella ja analysoida niiden piilomerkityksiä. Lehtiä on suhteellisen helppo saada käsiinsä ja lehtitaloihin voi oppilaiden kanssa mennä tutustumaan.

Nykyisin monet lehdet siirtyvät internetiin, etenkin suuremmat julkaisut. Eräs luokassa tai vaikka koko koulun kesken toteutettava projekti voi olla oman verkkolehden tekeminen. Verkkolehteen voi harjoitella uutisten, mielipiteiden ja artikkeleiden kirjoittamista ja ottaa hienoja kuvituskuvia. Samalla opitaan monia asioita lehden tekemisestä ja sen rakentumisesta. Oman lehden tekemisen voi helposti integroida eri sisältöalueisiin, ja se on lisäksi oppilaista usein kovin hauskaa.