Saimaan mediakeskus

Mainonta

 

Mainoksia näkyy niin tienvarsilla, lehdissä, internetissä, televisiossa kuin postiluukusta tupsahtavina ilmaisjakeluina. Mainonnan perustarkoitus on tehdä tuote, palvelu tai yritys tunnetuksi ja huolehtia siitä, että jokin tuote ostetaan. Mainokset ovat kuitenkin myös vaikuttavia ja mieleenpainuvia kulttuurisia tekstejä, jotka ovat osaltaan muokkaamassa ihmisten käsityksiä ja kokemuksia maailmasta. Mainonta perustuu nykyisin usein mielikuvien luomiseen, ja yksittäiset mainokset ovat taidokkaasti tehtyjä ja tunteisiin vetoavia.


mainonta.jpg

Mainokset ovat niin sulautuneita muuhun mediamaisemaan, että ne helposti ohitetaan. Mainosten valtavasta määrästä huolimatta, ne harvoin otetaan tarkastelun kohteeksi kouluissa tai päiväkodeissa. Pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, että mainokset pyrkivät eri tavoin vaikuttamaan ihmisten arvoihin, asenteisiin ja maailmankuvaan. Erityisesti lapsiin mainosten vaikutus voi olla suurempi kuin uskommekaan. Lasten tulisi oppia erottamaan mainos muusta mediamateriaalista sekä tunnistaa sen ominaispiirteet ja tarkoitus. Tärkeää olisikin tehdä mainokset lapsille ja nuorille näkyviksi. Tämän voi tehdä monella tapaa, ja koska mainoksia on joka puolella, ei niiden löytäminen lasten elinympäristöstä ole hankalaa.

Mainosten tarkastelu, niistä keskusteleminen ja niiden analysoiminen kehittävät mainonnan lukutaitoa. Mainosten tarkastelun ohella voidaan tuottaa omia mainoksia eri tavoin. Apuna voi käyttää esimerkiksi videokameraa tai animaatiota. Itse tekemällä voidaan nähdä, että mainokset ovat täynnä erilaisia valintoja ja tehokeinoja. Samalla lapsille voidaan opettaa kuluttamiseen ja yleensä yhteiskuntaan ja sen valtasuhteisiin liittyviä asioita.