Saimaan mediakeskus

Internet

Internet on hyvin suosittu media etenkin kouluikäisten lasten ja nuorten keskuudessa. Internetin tulon myötä aika- ja paikkarajoitukset ovat hälvenneet ja maailma on edessämme muutamalla hiiren klikkauksella. Internetistä löytyy hyvin paljon erilaista materiaalia. Muut perinteisemmät mediat, kuten televisio, radio ja lehdet ovat löytäneet tiensä internetiin. Lähellä tai kaukana asuvien ystävien kanssa kommunikointi on helppoa ja internetin viihteelliset sisällöt tarjoavat monenlaista ajanvietettä.

internet.jpg

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää tuoda esille lähdekritiikin merkitys. Internetin tiedontulva on niin valtava, että joskus voi olla hankala tietää mikä tiedosta on totta ja mikä ei. Siksi on tärkeää ymmärtää, että eri tiedonlähteisiin tulee aina suhtautua kriittisesti. Myös se, mitä internetissä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, tuntuu olevan monille epäselvää. Kiusaaminen, yksityisyyden loukkaaminen tai musiikkimateriaalin kopioiminen on laitonta toimintaa, ja se tulisi tehdä oppilaille selväksi. Samalla varovaisuuteen on syytä kiinnittää huomiota: osoitetietoja ei kannata antaa kenelle tahansa, salasanat ovat yksityisiä ja omien kuvien asettaminen internetiin kaikkien nähtäväksi ei ole riskitöntä.

Internet nähdään helposti uhkaksi, koska se koetaan niin kontrolloimattomaksi ja verkossa on paljon lapsille ja nuorille sopimatonta materiaalia. Jos internetin pelisäännöt tehdään selväksi ja vaikkapa erilaisia suodattimia hyödyntäen netissä surffailu tehdään turvallisemmaksi, voi internetistä kuitenkin olla paljon hyötyä myös oppimisen kannalta. Luotettavista tiedonlähteistä tietoa saa nopeasti ja vaivattomasti, opetusmateriaalia löytyy paljon, sosiaalinen media mahdollistaa kanssakäymisen uudenlaisilla tavoilla jne. Jopa käytännön taitoja voidaan oppia internetissä erilaisten opetusvideoiden kautta. Lisäksi omien tuotosten julkaiseminen ja omien mielipiteiden tai vaikkapa luokan mielipiteiden tai tarinoiden esittäminen julkisella foorumilla on helppoa. Toimintamalleja on monia, eikä uuden teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia kannata luokkahuoneissakaan väheksyä.

Liitteet