Saimaan mediakeskus

Elokuvat

Elokuvat nähdään usein ainoastaan viihteenä, ja opetuksessa niitä hyödynnetään melko harvoin. Elokuvat nähdään myös helposti lapsille haitallisiksi, ja monessa perheessä niiden katselua rajoitetaan eri tavoin. Kuitenkin pitää muistaa, että tärkeintä on elokuvan sisältö. Elokuville on määritelty erilaisia ikärajoja, joiden noudattaminen olisi suotavaa. Vanhemmat kuitenkin tuntevat ikärajat melko huonosti tai eivät jaksa niitä noudattaa. Lapset näkevät elokuvia, jotka eivät heille sovellu sekä kotona että kavereillaan. On kuitenkin myös paljon lapsille soveltuvia ja opettavaisia elokuvia. Näitä voi oppilaiden kanssa katsoa koulussa ja samalla kannustaa heitä kriittiseen elokuvien tarkasteluun ja perehdyttää heidät elokuvan taideolemukseen.

elokuvat_muokattu.jpg
Elokuvien katselu voi siis olla sinänsä kasvattavaa, mutta elokuvia voi hyödyntää opetuksessa myös monella muulla tapaa. Elokuva voi toimia opetuksen kohteena, mutta myös opetuksen välineenä. Vain mielikuvitus on rajana liikkuvan kuvan yhdistämisessä kouluopetukseen. Yleensä välineeksi riittää videokamera ja aiheeseen etukäteen perehtyminen. Elokuva osana media- ja viestintätaitojen opettamista voi näkyä kouluissa työpajoina, kerhoina, valinnaisena oppiaineena tai läpäisevänä aihekokonaisuutena perusopetuksessa. Audiovisuaalisen ajattelun kehittämisen kautta voidaan lisätä oppilaiden mahdollisuuksia havainnoida ympärillä olevaa maailmaa, välittää tietoa asioista, ilmaista itseään sekä tuoda oma ääni kuuluviin ja näkyviin.