Saimaan mediakeskus

Animaatiot

Animaatioiden tekeminen on hauskaa niin pienten kuin isompienkin lasten kanssa. Animaatioiden tekemisessä korostuu eräs mediakasvatuksen tärkeä osa-alue eli tekemällä oppiminen ja sitä kautta yhteistoiminnallisuus. Samalla aktivoituvat myös esimerkiksi luovuus ja tarinankerrontataidot.

Animaatioita voi tehdä monilla eri tekniikoilla. Animaatioiden teko onnistuu myös koulusta löytyvällä välineistöllä eikä siis välttämättä vaadi suuria rahallisia satsauksia. Animaatioita voidaan tehdä vaikkapa piirtämällä, muovailemalla animaatiohahmot vahasta tai käyttäen apuna pehmoleluja. Myös animaatioiden taltioiminen ja esilletuominen voidaan tehdä monella eri tavalla. Koulutyössä animaatioiden teko mahdollistaa eri aineiden integroinnin ja oppilaiden yhteistyön luontevalla tavalla.
 

animaatiot.png