Saimaan mediakeskus

Mediakasvatus


Mediakasvatus puhuttaa ja askarruttaa kouluväkeä. Puheenaiheeksi sen ovat nostaneet uudet mediat, etenkin internet. Internetin käyttöön liittyy monia ongelmallisia asioita, kuten turvallisuus, eettiset kysymykset ja tiedon luotettavuus. Esimerkiksi näiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen toivotaan mediakasvatuksella voitavan vaikuttaa. Yksittäisten media-esitysten kriittinen analysointi auttaa ihmistä ymmärtämään eri medioissa näkemäänsä, ja se paljastaa myös erilaisten mediaesitysten taustalla olevia valtasuhteita, valintoja ja tavoitteita.
Mediakasvastuksella pyritään myös aktiiviseen kansalaisuuteen. Medioiden avulla voidaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Medialukutaitoisella yksilöllä on taito ottaa kantaa ja hoitaa omia asioitaan esimerkiksi verkon välityksellä.

Mediakasvatus ei tarkoita ainoastaan medialta suojautumista ja kriittistä asennetta sitä kohtaan. Kriittisyys on toki tarpeen, mutta mediakasvatuksen tarkoituksena on myös valmentaa ja opastaa kansalaisia aktiivisiksi tiedon tuottajiksi ja median monipuolisiksi osaajiksi. Tällöin kyse on mediataidoista ja teknisestä lähestymistavasta. Tuotettaessa itse median sisältöjä myös tiedot eri medioista kehittyvät.

Ohessa on lista joistakin mediakasvatuksen osa-alueista. Eri osa-alueet on lajiteltu omiin osioihinsa, ja jokaisen osion alta löydät lisätietoa aiheesta sekä erilaisia hyödyllisiä linkkejä opetuksen tueksi, avuksi käytännön tilanteisiin ja ideoiden rikastamiseksi. Tutustu myös sivuillamme kuvattuun lappeenrantalaiseen Metakka- hankkeeseen.

mediakasvatus.jpg