Saimaan mediakeskus

Mediapajoja kouluille

Alla kuvattuja maksuttomia mediapajoja voi tilata lappeenrantalaisille kouluille Saimaan mediakeskuksesta. Pajat ovat eri kouluasteille tarkoitettua toiminnallista mediakasvatusta. Pajoja vetävät Mediakeskuksen kouluttajat. Oman opettajan läsnäolo pajoissa on kuitenkin aina välttämätön. Ennen pajatyöskentelyn alkua vetäjät tapaavat opettajan ja suunnittelevat yhdessä pajan toteutuksen. Osaan mediapajoista liittyy opettajille tarkoitettu etukäteiskoulutus, johon opettaja voi halutessaan osallistua. Koulutuksista on maininta pajakuvauksen yhteydessä.

Mediakeskuksen kalusto on pajojen käytettävissä.

Pajojen ryhmäkokosuositus on noin 10 oppilasta, mutta paja voidaan toteuttaa samassa luokassa pariin kertaan, jotta koko luokka pääsee mukaan. Pajoissa tehtyjen tuotosten julkaisusta sovitaan aina erikseen opettajan ja pajaryhmän kanssa, mutta pyrkimys on julkaista koulujen pajatuotteet Internetissä Mediakeskuksen ylläpitämässä monimediajulkaisussa.


Animaatiopaja

Pajassa tehdään pala- tai savianimaatio.
Työskentelyn vaiheet: Oppilaat tekevät käsikirjoituksen animaatioon. Tämän jälkeen askarrellaan tai muovaillaan hahmot ja animaation tausta. Animaatio kuvataan digikameralla. Kuvat koostetaan yhtenäiseksi animaatioksi tietokoneen editointiohjelmassa. Lopuksi lisätään mukaan puhetta tai muita ääniä. Lopputuotoksen pituus on joitakin kymmeniä sekunteja. Työskentely tapahtuu pienissä ryhmissä.

Aika: 5 tuntia

Ryhmäkoko: 10 oppilasta/ paja

Luokka-aste: 1-9

Välineet: Askartelukartonkia, tussikyniä, saksia, sinitarraa, muovailuvahaa (koululta), digikameroita, jalustoja, valaisimet ja tietokoneet, joissa on esimerkiksi Movie Maker- ohjelmisto (Mediakeskus)

Tila: Normaali luokkahuone ja jokin muu rauhallinen tila.

Opettajankoulutus: Animaatiopajaan liittyy Mediakeskuksen 2.11.2010 järjestämä animaatiokoulutus, jossa harjoitellaan oman animaation tekoa. Katso tarkempi kuvaus Mediakeskuksen koulutuskalenterista. Koulutus liittyy Mediakeskuksen Kuvakulma-hankkeeseen. Sijaiskulut korvataan hankkeen varoista.Videomielipidekirjoituspaja

Pajassa tehdään videomielipidekirjoituksia.
Työskentelyn vaiheet: Suunnittelu 1-2 tuntia, kuvaaminen 2 tuntia, editoiminen 2 tuntia.

Oppilaat muotoilevat pienryhmissä ohjatusti mielipiteensä jotakin heille läheisestä asiasta, joka esimerkiksi voi liittyä kouluympäristöön. Tämän jälkeen valitaan haastateltavat ja kuvauspaikat. Kuvataan haastattelut ja juonnot. Lopuksi koostetaan videomielipidekirjoitukset tietokoneella olevalla editointiohjelmalla. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitä nykyaikaisen median keinoin. Valmiit mielipidevideot ovat kestoltaan 2-3 minuutin mittaisia.

Aika: 5-6 tuntia. Työskentely voidaan jakaa useammalle päivälle.

Ryhmäkoko max 15 oppilasta/ paja

Luokka-aste: 7-9, lukio

Välineet: Muistiinpanovälineet (oppilailla), digivideokamerat + mikrofonit, jalustat, valaisimet, tietokoneet, joissa on editointiohjelma (Mediakeskus)

Tila: Normaali luokkahuone, koulun yleiset tilat

Opettajankoulutus: Videoilmaisuun liittyy Mediakeskuksen 5.10. ja 11.11.2010 järjestämä kaksipäiväinen Kamera koulutyössä- koulutus, jossa harjoitellaan muun muassa oman videojutun tekoa. Katso tarkempi koulutuskuvaus Mediakeskuksen koulutuskalenterista. Koulutus liittyy Mediakeskuksen Kuvakulma-hankkeeseen. Sijaiskulut korvataan hankkeen varoista.Elokuvapaja


Pajassa tehdään elokuvailmaisullisia harjoituksia.

Työskentelyn vaiheet: Opiskellaan elokuvailmaisun perusteita, kuten kuvakulmia ja kuvakokoja. Tehdään käsikirjoitus. Käsikirjoitus voi esimerkiksi olla ns. kolmen kohtauksen tarina tai oppilaita kiinnostavan kirjan/ tarinan alun muokkaaminen elokuvakäsikirjoitukseksi. Tehdään kuvasuunnitelma. Kuvataan. Lopuksi editoidaan kuvattu materiaali tietokoneella ja lisätään tarvittaessa tehosteääniä. Työskentely tapahtuu pienissä ryhmissä

Aika: Tarvittava aika riippuu halutusta lopputuloksesta. Lyhimmillään aikaa tarvitaan 6-8 oppituntia, pisimmillään tuplasti enemmän.

Ryhmäkoko: max 15 oppilasta/ paja

Luokka-aste: 5-6

Välineet: Piirustuspaperia, kyniä (koululla), digivideokamerat + mikrofonit, jalustat, ääninauhuri, valaisimet, tietokoneet, joissa on editointiohjelma (Mediakeskus)

Tila: Normaali luokkahuone, kouluympäristö kokonaisuudessan

HUOM! Pajassa ei ehditä tehdä kokonaista elokuvaa vaan tavoitteena on tutustuttaa oppilaat elokuvailmaisun perusteisiin ja elokuvan teon vaiheisiin. Lopputulos on kuitenkin elokuvamainen tuotos, joka antaa hyvin eväitä elokuvien katselemiseen ja ymmärtämiseen.

Opettajankoulutus: Elokuvapajaan liittyy Mediakeskuksen 26.1.2011 järjestämä koulutus, joka on sisällöltään oppilaspajan kaltainen. Koulutus liittyy Mediakeskuksen Kuvakulma-hankkeeseen. Sijaiskulut korvataan hankkeen varoista. Koulutuskuvaus ja ilmoittautumisohjeet ovat Mediakeskuksen koulutuskalenterissa.Kuvatarina digikuvista

Pajassa tehdään fiktiivinen tai dokumentaarinen kuvatarina digikuvista. Lopputulos voi olla esimerkiksi kuvitettu satu, oman koulun esittely, oppilastöiden kooste, ohjeistus johonkin ym.
Työskentelyn vaiheet: Opiskellaan kuvakerronnan perusasioita: kuvakoot, kuvakulmat. Tehdään käsikirjoitus (=tarina) omaan tuotokseen. Tehdään kuvakäsikirjoitus. Otetaan valokuvat digikameralla. Muokataan kuvia tarvittaessa. Työstetään kuvat yhtenäiseksi, juonelliseksi kuvakertomukseksi joko Power Point- ohjelmalla tai editointiohjelmalla. Lisätään kuvakertomukseen haluttaessa lyhyitä tekstejä tai ääntä. Työskentely tapahtuu pienissä ryhmissä.

Aika: 6 tuntia (Suunnittelu 2, kuvaaminen 2 ja editoiminen ja viimeistely 2 tuntia)

Ryhmäkoko: 10 oppilasta/ paja

Luokka-aste: 4-9

Välineet: Paperia, kyniä, (koululta), digikameroita, tietokoneet (koulu, Mediakeskus)

Tila: Normaali luokkahuone

Opettajankoulutus: Digikuvaamiseen liittyy Mediakeskuksen 5.10. ja 11.11.2010 järjestämä kaksipäiväinen Kamera koulutyössä- koulutus, jossa harjoitellaan muun muassa oman kuvatarinan tekoa. Katso tarkempi koulutuskuvaus Mediakeskuksen koulutuskalenterista. Koulutus liittyy Mediakeskuksen Kuvakulma-hankkeeseen. Sijaiskulut korvataan hankkeen varoista.Kuulokuvapaja

Pajassa tehdään minikuunnelma tai pieniä äänimaisemia. Voidaan esimerkiksi kirjoittaa oma dialogi, keksiä tarina tai lukea ääneen satu, johon lisätään itse tehtyjä ja/tai Ylen tehostosta hankittuja äänitehosteita. Voidaan myös nauhoittaa vaikka koulun ääniä ja tehdä niistä pieni äänidokumentti.

Työskentelyn vaiheet: Keskustellaan siitä, miksi äänet ovat tärkeä osa mediatuotteita. Kuunnellaan ääniä Ylen tehostosta ja tunnistetaan niitä. Harjoitellaan itse tekemään erilaisia ääniä. Tehdään käsikirjoitus omaan tuotokseen. Nauhoitetaan ääniä Handy-nauhurilla tai kännyköillä. Puretaan äänet nauhurista tietokoneelle Audacity- äänenkäsittelyohjelmaan. Koostetaan äänistä halutunlainen lopputuotos. Kuunnellaan yhdessä tuotokset.

Aika: 5 tuntia

Ryhmäkoko: 10 oppilasta/ paja

Luokka-aste: 1-9

Välineet: Paperia, kyniä (koululta), Handy- nauhureita, tietokoneet (koulu, Mediakeskus)

Tila: Normaali luokkahuone, muu kouluympäristö ulkotiloineen

Opettajankoulutus: Äänipajaan liittyy Mediakeskuksen 8.2.2011 järjestämä koulutus, joka on sisällöltään oppilaspajan kaltainen. Koulutus liittyy Mediakeskuksen Kuvakulma-hankkeeseen. Sijaiskulut korvataan hankkeen varoista. Koulutuskuvaus ja ilmoittautumisohjeet ovat Mediakeskuksen koulutuskalenterissa.
Liikkuva uutisstudio ( UUSI PAJA !) 

Pajassa tehdään kouluun liittyvä uutisjuttu helposti mukana kannettavilla välineillä, tabletilla, digikameralla tai tabletin omalla kameralla.

Työskentelyn vaiheet: Ideointi 1h, kuvaus 2h, editointi 2h, tuotosten katselu 1h.

Pajaan osallistuvat oppilaat tekevät uutisjutun jostain koulun ajankohtaisesta asiasta. Ensin päätetään aihe, suunnitellaan kuvaus ja toteutus, kuvataan materiaali sekä siirretään se tarvittaessa tabletille. Tämän jälkeen editoidaan materiaali tabletilla olevalla ohjelmistolla ja lopuksi esitetään uutisjuttu muille ryhmille. Tavoitteena on toteuttaa uutinen helposti liikuteltavalla kalustolla sekä tutustuttaa oppilaat tabletin käyttöön.

Aika: 5-6 h

Ryhmäkoko max. 15 osallistujaa / paja.

Luokka-aste: 3-9 lk, lukio.

Välineet: digikamerat ( Saimaan Mediakeskus ), tabletit ( Saimaan Mediakeskus )
Tila: koululuokkaMinun päiväni ( UUSI PAJA ! ) 

Pajassa tehdään mediatallenne omasta päivästä ja sen tapahtumista.

Työskentelyn vaiheet: Ohjaus (esimerkiksi edellisenä päivänä) 1 tunti, tiedostojen siirto ja editoiminen 4 tuntia, tuotosten esittely 1 tunti.
Oppilaat tallentavat hetkiä omasta elämästään yhden vuorokauden ajalta kuvina, ääninä ja videoina. Tallentamisessa voi käyttää mitä tahansa mediaa tallentavaa laitetta. Lopuksi tallennetusta materiaalista koostetaan editointiohjelmalla kokonaisuus ”minun päiväni”. Tavoitteena on hyödyntää mediatallentimia arkipäiväisessä elämässä sekä opetella yhdistämään erilaisia mediamuotoja yhdeksi kokonaisuudeksi.

Aika: 5-6 tuntia. Työskentely jakautuu kahdelle päivälle ( ohjeistus, varsinainen prosessi).

Ryhmäkoko max 10 oppilasta/ paja

Luokka-aste: 5-6, yläkoulu, lukio

Välineet: Oppilaiden omat mediatallentimet ( matkapuhelimet, kamerat, videokamerat) sekä tietokoneet, joissa on editointiohjelma (Mediakeskus)

Tila: Koulun ATK- luokkaUutispaja (Metakka)

Pajassa tehdään oman koulun tv- tai lehtiuutiset.
Työskentelyn vaiheet:

TV- uutiset: uutisoppipäivä, kuvaaminen, editoiminen, lähetyksen koostaminen (4 työpäivää) Lehtiuutiset: Uutisoppipäivä ja 1-2 työskentelypäivää (2-3 työpäivää).

Tv- uutisia tehdessä oppilaat työskentelevät 3-4 hengen työryhmissä. Ohjaajan avustuksella ryhmät miettivät juttuaiheen, valitsevat haastateltavat, kirjoittavat juontotekstit, kuvaavat ja editoivat juttunsa. Lehtityöskentely sujuu parityönä noudatellen samankaltaista prosessia kuin tv-uutisissakin. Oppilaat ottavat juttuihinsa kuvia digikameralla. Jutut kirjoitetaan Magazine Factory - verkkolehteen.

Aika: 2-4 työpäivää

Ryhmäkoko: max 20 oppilasta

Luokka-aste: 4-9

Välineet: Digivideokamerat + mikrofonit, digikamerat, jalustat, ääninauhuri, valaisimet, tietokoneet, joissa on editointiohjelma (Mediakeskus)

Tila:

Tv-uutiset: Normaali luokkahuone ja jokin muu rauhallinen tila. Kouluympäristö kokonaisuudessan.

Lehtiuutiset: Normaali luokkahuone sekä at-luokka, jossa jutut voidaan kirjoittaa ja digikuvat liittää verkkolehteen.

Metakka-koulu-uutisten sivusto

www.metakka.fi

Lisätietoja ja esimerkkejä tv-uutisista Yle Etelä-Karjalan Metakka-sivustolta: http://yle.fi/alueet/etela-karjala/metakka/

Linkkejä koulujen tekemiin verkkolehtiin Saimaan mediakeskuksen sivuilta http://www.saimaanmediakeskus.fi/?deptid=16828

Opettajankoulutus sovitaan Metakka-pajaan osallistuvien opettajien kanssa erikseen. Koulutus liittyy Mediakeskuksen Metakka -hankkeeseen. Vuoden 2010 ajan sijaiskulut korvataan hankkeen varoista.

Liitteet