Saimaan mediakeskus

 digivirtaa.JPG                                                                    OPH_hankelogo.jpg
 
Digivirtaa lukiokoulutukseen

Lukion opetussuunnitelmauudistus ja sähköistyvä ylioppilastutkinto vaativat lukion toimintamenetelmien uudistusta kohti sähköistä oppimista. Koulutuksen painopiste on sähköisessä oppimisessa - ei opettamisessa- ja siinä koulutetaan lukion henkilökuntaa siihen, miten tieto-ja viestintätekniikan käyttö oppimisen keskeisenä työvälineenä voidaan mahdollistaa ja toteuttaa. Hanke sisältää koko lukiopolun ensimmäisistä kursseista ylioppilaskirjoituksiin saakka.

Hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ym. kuluista.

Sytytysvirta-koulutus

Sytytysvirta-osion kohderyhmänä ovat rehtorit, lukioiden tvt-vastaavat ja muut asiantuntijat. Osion teemana ovat lukion toimintaympäristön kehittäminen ja varmistaminen sähköistä opiskelua varten.  Lukio suunnittelee osiossa opiskelijoiden sytysvirta-kurssin, jossa opiskelija ottaa työvälineet ja palvelut haltuun.
- miten sähköistä opiskelua voi toteuttaa
- millainen pitää lukion toimintaympäristön olla
- miten valmentaa opiskelijoita lukion alussa

Tasavirta-koulutus

Tasavirta-osiossa opettajat saavat peruskoulutuksen, jonka teemona ovat sähköisen oppimisen toteuttaminen, oppimisympäristöt, verkkoympäristöt, pilvipalvelut, koe- ja arviointipalvelut. Opettaja rakentaa oman kurssinsa sähköisen ympäristön, materiaalit ja ekokeet.

- tutustu perustyövälineisiin
- oppimisympäristö haltuun (Edmodo, Moodle ym.)
- hyödynnä pilvipalveluja materiaalin jakamiseen ja vastaanottamiseen
- miten toteutan sähköisiä kokeita
- miten arvioin kokeita/tuotoksia sähköisesti

Voimavirta-koulutus

Voimavirta-osiossa syvennetään oman oppiaineen digitaalisen oppimisympäristön, materiaalien ja palveluiden hallintaa. Osiossa perehdytään myös sähköiseen ylioppilaskokeeseen oman oppiaineen näkökulmasta.
- oppiainekohtainen koulutus
- oppiaineen verkkomateriaalit
- hyvät käytänteet
- oman aineen sähköinen ylioppilaskoe

Virtapiikki-koulutus

Virtapiikki-osiossa teemana on lukion valmistautuminen sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Sen sisältöinä ovat ylioppilaskokeen sähköt, verkot, vastuut, palvelimet, päätelaitteet ja niiden suunnittelu, rakentaminen ja kokeilu
- YTL.n koejärjestelmä
- sähköt, verkot, laitteet ja käyttöjärjestelmät
- suunnittelu ja rakentaminen
- opiskelijan valmentaminen sähköiseen kokeeseen
- harjoituskokeet ja simulaatiot

Kouluttajina toimivat Saimaan mediakeskuksen kouluttajat sekä Digabi-kouluttajat.

Lisätietoja:

Timo Kainulainen
Saimaan mediakeskuksen päällikkö
0505939456
etunimi.sukunimi(at)lappeenranta.fi