Saimaan mediakeskus

OPH_hankelogo.jpg          oyvaaka.jpg


Sormet - Arjen oppimiskokemukset sulautuvissa oppimisympäristöissä

Sormet-hanke käynnistyy syyslukukauden 2011 aikana. Hanke saa rahoitusta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisrahoituksesta. Hanke on useiden toimijoiden valtakunnallinen yhteishanke. Mukana ovat Helsingin kaupungin mediakeskus, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ja Turun kaupungin TOP-keskus.

Sormet-hankkeen päätavoitteena on kehittää oppilaslähtöisesti menetelmiä ja malleja, joilla uudet mobiilit tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut saadaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten oppimiskokemusten tueksi
  1. koulun formaaleissa oppimistilanteissa,
  2. koulun informaaleissa oppimistilanteissa sekä
  3. arjen muissa oppimistilanteissa.
Hankkeen tavoitteena on selvittää,
  1. millaisin mobiilein välinein ja niiden käyttöä tukevin menetelmin lasten ja nuorten oppimiskokemuksia voitaisiin rikastaa ja tehdä näkyväksi laajemmin näiden arjessa sekä
  2. mikä on oppilaiden kokemus omasta oppimisesta uusissa oppimisympäristöissä
Hankkeessa tutkitaan mobiilien tieto- ja viestintätekniikan laite-, tila-, ja sovellusratkaisujen mahdollisuuksia, testataan ja pilotoidaan uusia sormitietokoneita sekä kehitetään näiden soveltavaa käyttöä tukevia pedagogisia käytänteitä formaaleissa ja informaaleissa oppimisen tilanteissa.

 

Sormet-hanke Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupungin Saimaan mediakeskuksen Sormet-hankkeen tavoitteena on kokeilla ja löytää oppijan näkökulmasta opetukseen soveltuvia sormitietokoneita ja mallintaa koulumaailmaan sopivia oppimista tukevia henkilökohtaisia käyttöliittymiä. Koulujen tietojärjestelmiä ja tvt-oppimisympäristöjä on ensisijaisesti kehitetty tietohallinnon ja opetuksen järjestäjän näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on luoda oppijan näkökulma oppimisen päätelaitteisiin ja palveluihin. Tietoyhteiskuntanatiivit saavat vaikuttaa oman oppimisympäristönsä kehittämiseen.

Hankkeessa vertaillaan käyttöjärjestelmiltään erityyppisten sormitietokoneiden soveltuvuutta toisaalta koulun formaaleissa sekä informaaleissa oppimistilanteissa ja toisaalta koulun ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa.

Lisäksi hankkeella pyritään löytämään sopivia sovellus- ja palveluratkaisuja, jotka tukevat henkilökohtaisia oppimisen
käyttöliittymiä. Hankkeessa etsitään, kokeillaan ja vertaillaan sormitietokoneille tarkoitettuja applikaatioita, sekä opetukseen suoraan tarkoitettuja että muunlaisia. Hankkeessa selvitetään sormititetokoneiden soveltuvuus kunnan sisäisisten sähköisten oppimisympäristöjen ja muiden palvelujen käytössä sekä pilvipalveluina toteutettujen oppimista
tukevien palveluiden hyödyntämisessä.

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2011 - 2013.

Liitteet
Nimi
sormet.jpg (227,4 kB)