Saimaan mediakeskus

Saimaan oppimisverkosto (Soppi)


Saimaan oppimisverkosto (Soppi) on Etelä-Karjalan yhteinen toisen asteen verkosto. Sen tavoitteena on tarjota seutukunnan toisen asteen oppilaitoksille verkko-opintoja sekä toimia alueen opettajien verkko-opetuksen koulutusprojektina ja vakiinnuttaa verkko-opetus osaksi Etelä-Karjalan oppilaitoksen toimintaa. Nykyisellään Etelä-Karjalassa toimii verkostona Saimaan etälukio ja IB-lukio Lappeenrannan ja Imatran kahdenvälisenä hankkeena. Lisäksi alueella on ollut Lappeenrannan teknillisen yliopiston Verkko-opetuksen kehittämishanke (VOK 2005 - 2006). Näistä hankittuja kokemuksia on laajennettu monenväliseksi toimintamalliksi. Keskeisiä näkökulmia ovat koulutuksellinen tasa-arvo: verkosto tukee alueen pieniä lukioita ja yleissivistävän, vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Verkosto pyrkii luomaan toimintamalleja ja käytänteitä, joilla voidaan ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, sekä syrjäytymisvaarassa olevat että lahjakkaat alisuoriutujat.
Saimaan oppimisverkoston toimintamalliin kuuluvat verkkokurssit, verkkokurssin ja kontaktiopetuksen yhdistelmät, kuvayhteysopetus ja muu alueellinen kontaktiopetus.

Hanketta koordinoi keväästä 2009 lähtien Lauritsalan lukio. Mediakeskuksen vastuulla lukuvuonna 2009-2010 on opettajien verkkopedagoginen täydennyskoulutus ja Moodle- tuki.

Soppi-kurssit


Verkoston kotisivu löytyy osoitteesta www.soppi.fi .
Liitteet