Saimaan mediakeskus

    OPH_hankelogo.jpg          oyvaaka.jpg
SLoppi - Second Life opetuksessa ja oppimisessa

Saimaan mediakeskus on saanut Opetuhallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeesta rahoitusta SLoppi-hankkeeseen. Hanke toteutetaan Lappeerannan, Imatran ja Ekamon yhteistyönä, ja kohderyhmänä ovat lukioiden ja ammattiopiston opiskelijat ja opettajat. Mukaan kutsutaan myös Etelä-Karjalan muiden kuntien lukioiden opettajat ja opiskelijat omakustanteisesti.

sloppi1.png

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää alueen opettajat Second Life -virtuaalimaailmaan ja sen opetuskäytön mahdollisuuksiin sekä toteuttaa opintoja Second Lifessa. Second life -virtuaalisen maailman myötä on syntynyt kiinnostus kokeilla ja selvittää, millaisia mahdollisuuksia reaalimaailmaa simuloiva virtuaalinen toimintaympäristö tarjoaisi opetustyöhön.

SLoppi-hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalimaailman käyttöä oppimisympäristönä niin, että Second Life toimii ainakin seuraavanlaisissa opetus- ja oppimistilanteissa ja -tehtävissä:

1. Verkko-opiskelun ryhmätyöskentely-, työpaja- ja seminaaritilana vahvistaen yhteistoiminnallista oppimista.
2. Hanke hyödyntää Second Lifen todellisuuteen perustuvia tiloja (museoita, oppimiskeskuksia, sairaaloita ym.), simulaatioita ja mallintamista tutkivan ja ilmiöpohjaisen oppimisen näkökulmasta.
3. Lisäksi tavoitteena on myös hallita ja muuntaa virtuaalimaailmaa kulloiseenkin opetustilanteeseen sopivaksi opiskelemalla 3d-maailman rakentamiseen liittyvää ohjelmointia.

Hanke toteutetaan vuosina 2009 - 2011.

Koordinaattorit

Virve Eronen, Ekamo, etunimi.sukunimi@ekamo.fi (ammatillinen koulutus)
Timo Kainulainen, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi (lukiokouutus)