Saimaan mediakeskus

Mediakulttuuri ja koulu

 

Lapset ja nuoret viettävät yhä enemmän aikaa mediamaailmassa ja ovat vapaa-ajallaan tottuneita median käyttäjiä ja tuottajia. Facebookissa, IRC-galleriassa tai Youtubessa toimiminen edellyttää monenlaisia sosiaalisia ja mediataitoja, ja nämä taidot hankitaan useimmiten kaverien vertaistuen avulla. Nuorisokasvatuksen professorin Kirsi Pohjolan mukaan vallitseva koulukulttuuri ei ole suuremmalti yhteydessä lasten muuhun maailmaan ja elämiskulttuuriin. Lasten kuluttamat mediasisällöt näyttävät jäävän koulun ulkopuolelle. Koulun haasteena onkin Pohjolan mukaan selvittää, miten media voidaan saada mielekkääksi osaksi formaalia oppimista siten, että koulu ei jäisi tässä mielessä erilliseksi saarekkeeksi lasten arkielämässä.

osaava1.jpg

Kuitenkin vanhemmille ja opettajille nuorten nettimaailma on usein vieraampi, eikä nuorten suosimia mediamaailman piirteitä ja palveluja tunneta kovin hyvin. Opettajat ja koulun johto kohtaavat mediamaailman pohtiessaan mm. kännyköiden käytön sallimista oppitunneilla, internetin kytkeytymistä koulukiusaamiseen, nuorten tapaa hyödyntää nettiä tiedonhankinnassa copy/paste-tyyliin. Mediamaailma näyttäytyy siis kielteisessä valossa.

Toisaalta mediamaailma mahdollistaa monenlaisten opiskeluun soveltuvien sosiaalisen median palvelujen hyödyntämisen. Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2009 –raportti korostaa suosituksissaan, että verkon tarjoamat mahdollisuudet luovat edellytyksiä yhteisöllisen toimintakulttuurin synnyttämiseksi kouluissa. Lisäksi raportti tähdentää koulun johdon verkostoitumista ja täydennyskoulutusta.

Osaava-mediakasvatushanke

Kehittämishankkeen tavoitteena on tuoda nuorten mediamaailma osaksi koulun arkea. Sen tarkoituksena on perehdyttää koulun johto ja opetushenkilöstö nuorten nettimaailman ja sosiaalisen median ominaispiirteisiin ja palveluihin. Hankkeen tavoitteena on myös korostaa mediakasvatuksen merkitystä opetussuunnitelman läpäisevänä aihekokonaisuutena, sekä sen kautta tavoitella uuden median avulla uudenlaisen yhteisöllisen kulttuurin muodostumista kouluun.

Hankkeen osatavoitteita ovat nuorten nettimaailman piirteiden tunnistaminen, sosiaalisen median palveluihin tutustuminen hyödyntäminen opetuksessa sekä sosiaalisen median käyttöön liittyvien riskien ja ongelmatilanteiden tunnistaminen koulussa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä rehtoreiden ja opetushenkilöstön tietoyhteiskuntaosaamista antamalla heille täydennyskoulutusta. Tavoitteena on myös lisätä opettajien ammattiosaamista. Lisäksi tavoitteena on tuottaa koulujen käyttöön työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla opettajat voivat käsitellä nuorten mediamaailmaan liittyviä kysymyksiä ja ongelmatilanteita, kuten koulukiusaamista, tekijänoikeuksia, liiallista netinkäyttöä jne.

Koulutushankkeeseen sisältyy myös koulujen käyttöön tarkoitettu mediakasvatussuunnitelmatyön käynnistäminen. Mediakasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon nuorten mediamaailman lisäksi myös muut mediakasvatukseen liittyvät piirteet, erityisesti nuorten opettaminen median taitavaan ja vastuulliseen käyttöön.

Liitteet