Saimaan mediakeskus

OPH_hankelogo.jpg         oyvaaka.jpg
   

Kuvakulma


Opetushallituksen tukemassa Kuvakulma-hankkeessa lappeenrantalaisten koulujen oppilaat tekevät mediapajoissa tekstejä, kuvaa ja ääntä sisältäviä tuotoksia itseään kiinnostavista aiheista. Media- ja tvt-taidot kehittyvät itse tekemällä, opettajien ja media-ammattilaisten ohjauksessa. Erityyppisten mediatuotosten avulla oppilaita kannustetaan ottamaan kantaa ja tuomaan esiin itselleen merkityksellisiä asioita omaa koululuokkaa laajemmalle yleisölle. Opettajat tutustuvat työskentelyprosessin myötä lasten ja nuorten mediamaailmaan.
Oppilaan tavoitteena on mediataitojen kehittäminen. Näitä ovat analysointitaidot, kriittinen medialukutaito sekä mediavälineiden käyttötaito. Metakka-hankkeessa on keskitytty uutisiin, mutta Kuvakulmassa tehdään monenlaisia mediatuotoksia.

kuvakulma.jpg

Tarkoitus on myös tutustua median ilmaisukieleen ja median erilaisiin tekstilajeihin. Esimerkiksi tutustutaan sähköisen median tapaan tuottaa vaikuttavia mediatekstejä, kuten videomielipidekirjoituksia ja verkkolehtikolumneja. Eräs tavoite on myös tekijänoikeuksien ymmärtäminen ja kunnioittaminen. Omia mediatuotoksia tehdessä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaidot kehittyvät ja varmentuvat.

Oppilaiden käytössä ovat kamerat, nauhurit ja tietokoneet. Kuvakulmassa siis hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia: kuvataan sekä still- että videokameroilla, editoidaan kuvattua materiaali editointi- ja kuvankäsittelyohjelmilla, äänitetään ja käsitellään ääntä sekä äänitehosteita.

kuvakulma2.jpg

 

 

Koska työskentely toteutetaan yhteistoiminnallisesti, pääsevät kaikki tekemään kaikkea, ja kynnys tekniikan opetteluun pidetään alhaisena. Omat sisällöt motivoivat opettelemaan laitteiden käyttöä ja toisaalta laitteet innostavat miettimään, millaista sisältöä niiden avulla on mahdollista tuottaa.

Sisällöllisiä tavoitteita ovat erityisesti mielipiteiden ja kannanottojen esittämiseen harjaantuminen sähköisen median keinoin. Oppilaat harjoittelevat näkökulmien etsimistä itseään kiinnostaviin teemoihin. Omien tuotosten tekemisen tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta itseään kokeviin asioihin.

Kuvakulman oppilaspajoihin liittyvät opettajien koulutukset.(Katso linkit pajoihin ja koulutuksiin sivun oikeasta laidasta.)

Hanketta varten ollaan perustamassa monimediajulkaisua, jossa julkaistaan koulujen mediapajoissa tuotettuja tekstejä, kuvia, animaatioita ja videoita. Julkaisun teknisestä toteutuksesta vastaa Saimaan ammattikorkeakoulu. Julkaisua testataan keväällä 2011, ja koulujen käytössä sen on tarkoitus olla syyslukukaudella 2011.


Julkaisu on avoimesti internetissä oleva foorumi, johon tuotettuja sisältöjä voi myös käyttää opetustarkoituksessa esimerkiksi kouluissa ja vanhempaintilaisuuksissa. Julkaisussa on myös kommentointi- ja keskustelumahdollisuus, joten sitä voi pitää yhdenlaisena sosiaalisen webin toimintaympäristönä.

Kuvakulma käynnistyi syyslukukaudella 2009 ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun asti.