Saimaan mediakeskus

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelman taustalla ovat aiemmin laaditut Maakuntakirjaston laatimat kirjastonkäytön opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Tiedon lähde -hankkeen myötä koulukirjastotyöryhmässä tehtiin aloite tiedonhallintataitojen opetussuunnitelman laatimiseksi. Tiedonhankinnan ja tiedonhallinnan taidot ovat tärkeitä kansalaisen perustaitoja, jotka tukevat oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Tiedonhallintataidot ovat oleellinen osa opiskelutottumuksia ja työskentelytaitoja myöhemminkin elämässä.
Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma sisältää tiedonhallinnan prosessikuvauksen sekä tie-donhallintataitojen opettamisen tavoitteet ja sisällöt eri luokka-asteille. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon koulujen ja kirjaston välinen yhteistyö. Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelmaan on koottu eri osissa yleistä opetussuunnitelmaa olevat tavoitteet ja sisällöt. Sen on tarkoitus tarkentaa ja selventää tiedonhallintataitoja ja niiden opettamista eli olla opettajalle oman työn suunnittelun tukena.

Opetussuunnitelmassa on kuvattu alakoulun, yläkoulun ja lukion tavoitteet ja sisällöt. Yläkoulun ja lukion tavoitteet ja sisällöt ovat yhtenevät, mutta lukiossa tavoitellaan yläkoulua laajempaa tiedonhallintaa ja kriittisempää tiedon arviointia.

Opetussuunnitelman ovat laatineet yhteistyössä eri koulumuotojen opettajat, Maakuntakirjaston henkilökunta sekä Saimaan mediakeskus lukuvuosina 2006 - 2007 ja 2007 - 2008. Laatimiseen ovat osallistuneet Hannu Laivamaa ja Kirsi Ruuttula Myllymäen koulusta, Jaana Burman-Peuhkuri Kesämäenrinteen koulusta, Mauri Kinnunen Lauritsalan koulusta, Titta Korhonen Lauritsalan lukiosta, Päivi Oikkonen, Leena Priha ja Raili Viitasaari Lappeenrannan maakuntakirjastosta sekä Timo Kainulainen ja Pia Lempinen Saimaan mediakeskuksesta.


Opetussuunnitelman toteuttamista tuetaan täydennyskoulutuksin, joita järjestävät sekä Maakuntakirjasto että Saimaan mediakeskus. Niiden tarkoitus on vahvistaa opettajan tiedonhankintataitoja. Lisäksi rakennetaan Edusaimaa-toimintaympäristöön sivusto, jonka sisältöinä ovat opettajien jo toteuttamat tehtäväkuvaukset, ideat, koulutusmateriaalit, linkit muihin tiedonhallintataitojen portaaleihin ja materiaaleihin. Tueksi teetetään prosessin eri vaiheita konkretisoivista kirjanmerkki- ja julistemateriaaleja. Näillä materiaaleilla pyritään ohjaamaan ja vaiheistamaan tiedonhallintataitojen opetus- ja oppimisprosessia.

Liitteet
Nimi
Lukion th-ops.pdf (678,9 kB)
Perusopetuksen th-ops.pdf (309,9 kB)