Saimaan mediakeskus

Tiedonhaussa huomioitavaa


Tiedonhaussa on tärkeää huomioida muutamia seikkoja. Lähteiden luotettavuutta kannattaa pohtia ja olla lähdekriittinen. Myös tekijänoikeuksiin on syytä kiinnittää erityishuomiota. Etenkin internetistä tietoa haettaessa voi ajautua vääränlaisen tiedon luo tai sopimattomille sivustoille. Lasten kohdalla tämä on erityisesti ongelma.


Lähteiden luotettavuus

Lähteiden luotettavuus, kattavuus ja ajantasaisuus on syytä arvioida ennen tiedon hyödyntämistä. Esimerkiksi internetistä haetun tiedon lähteitä voi arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  1. kuka on tekijä ja julkaisija/kustantaja? onko tiedontuottaja tunnettu tai virallinen taho?
  2. huomioidaanko aineistossa eri näkökulmat?
  3. onko aineisto yksityiskohtaista?
  4. ovatko tiedot luotettavia ja virheettömiä?
  5. onko lähdeluetteloa?
  6. koostuuko informaatio faktoista vai mielipiteistä?
  7. ovatko tiedot ajan tasalla? päivitetäänkö lähdettä?
  8. onko julkaisuaika ilmoitettu?
Paras keino taata tiedon luotettavuus, on yrittää hankkia useita lähteitä ja vertailla niiden samasta asiasta esittämiä tietoja.

Turvallinen netti

Internetin turvallisen käytön perusteet pitää tietää jo varhain. Hyviä ohjeita ja ohjeistuksia löytyy internetin sisältä, mutta on hyvä pitää mielessä, että maalaisjärjellä pärjää pitkälle. Omia tietoja ei kannata jakaa, toisia ei saa kiusata, toisen omaa ei voi luvatta hyödyntää, kuvien laittamisessa internetiin on oltava varovainen, salasanat täytyy pitää salassa, kaikkia ei kannata uskoa jne. Tietokoneelle voi myös asettaa erilaisia suojia ja estoja, jotta esimerkiksi aikuisviihdesivustoille vahingossa eksyminen hankaloituu.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet pätevät internetin maailmassa samalla tavalla kuin muuallakin. On tärkeää muistaa, että tekijänoikeudet suojaavat niin kirjallista teosta, kuvaa, televisio-ohjelmaa kuin musiikkiakin.

Tekijänoikeudella tarkoitetaan laissa säädettyjä oikeuksia, jotka kuuluvat luovan työn tekijälle. Toisaalta tekijänoikeus on myös yleisnimi oikeuden alalle, jonka tehtävänä on suojata luovaa työtä. Tekijänoikeuden kohteena on henkilön luoma teos. Lähioikeudet taas suojaavat eräitä muita luovan alan suoritteita kuin teoksia. Lähioikeuksia ovat esittävän taiteilijan oikeudet, äänitetuottajan ja elokuvatuottajan oikeudet, luettelo- ja tietokantasuoja, radio- ja TV-yritysten oikeudet, oikeus valokuvaan sekä uutissuoja. Useimmat lähioikeudet suojaavat jotain teknistä tapahtumaa, kuten äänen tai kuvan tallentamista. Moniin tuotteisiin, kuten elokuvateokseen tai äänitteeseen, kohdistuu sekä lähioikeuksia että tekijänoikeuksia.