Saimaan mediakeskus

Tiedonhaku Internetistä

 

Internet on jatkuvasti kasvava ja uudistuva tiedonlähde, jonka hallinta on hyvin hankalaa. Tiedon määrä internetissä lisääntyy jatkuvasti ja sitä mukaa hakupalvelut kehittyvät. Uusia sivustoja perustetaan ja vanhoja kuolee pois, sivustoja linkitetään toisiinsa ja niiden sisältö muuttuu. Erityistä Internetille on, että sinne kuka tahansa voi tuottaa tietoa. Se johtaa siihen, että internetin kautta löydetyn tiedon suhteen kannattaa olla kriittinen, koska sivuilla saattaa olla jopa asiavirheitä. Lähdekritiikki on tärkeää ja se kannattaa opettaa myös oppilaille mahdollisimman varhain.
Käytettäessä Internetiä tiedonhakuun voidaan hakupalveluiden avulla kohdistaa kysely monin eri tavoin, kuten www-sivuihin, uutisryhmien artikkeleihin, sähköpostiosoitteisiin, erilaisiin tiedon esittämismuotoihin (kuva-, ääni- ja videotiedostot) sekä rajoittaa näitä kyselyitä esimerkiksi ajallisesti tai maantieteellisesti. Internet-tiedonhaussa pätevät tietokantahaun yleiset periaatteet. Ensin pitää arvioida kysymyksen aihealueen laajuus sekä tulosten kattavuuden ja syvyyden tarve. Seuraavaksi pitää määrittää keskeiset haun käsitteet ja valita sopivat hakusanat. On tärkeää lukea hakuohjelman ohjeet ja käyttää tarvittaessa useita eri hakutapoja.Internetin erilaisten hakupalveluiden tehokas käyttö vaatii erityisen hakustrategian muodostamista, hakupalveluiden käyttöön perehtymistä sekä hakulausekkeiden ja hakuehtojen käytön osaamista. Seuraavassa on esitelty lyhyesti erilaisia hakupalveluja.

Erilaiset hakupalvelut

Internet on täynnä käyttäjää kiinnostavaa tietoa, mutta ongelmana voi olla oikean tiedon löytäminen. Tiedon etsijöitä palvelee internetissä joukko tehokkaaseen tiedonhakuun kehitettyjä hakukoneita. Nämä tiedonetsijätyökalut voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan: sanahakuun, jolloin haku tapahtuu automaattisesti indeksoiduista www-sivuista ja aihehakemistoihin, jotka ovat aihepiirin mukaisia linkkiluettelojärjestelmiä. Jako sanahakupalveluihin ja aihehakemistoihin on melko epämääräinen, sillä useimmat hakupalveluista sisältävät molemmat. Hakupalveluita kehitetään tällä hetkellä pääsääntöisesti ns. portaaleiksi, aloituspaikoiksi, joille pyritään saamaan mahdollisimman paljon käyttäjiä.

Sanahakupalvelut, kuten Google tai Altavista toimivat siten, että ylläpitävä taho kerää jatkuvasti tietoa internetistä ja tallentaa ne sanahakupalvelujen tietokantaan erilaisten hakurobottien avulla. Hakurobotit ovat ohjelmia, jotka keräävät tietoa verkon resursseista ja dokumenteista. Kerätystä informaatiosta muodostetaan tietokanta, josta muut internetin käyttäjät voivat etsiä itseään kiinnostavia dokumentteja ja artikkeleja hakusanojen perusteella. Sanahakupalvelujen tietokannat ovat yleensä erittäin suuria ja niissä on kerättyinä jopa satoja miljoonia www-sivuja. Hakukoneita on helppo käyttää ja ne ovat tavallisesti ilmaisia. Niiden päivitysväli vaihtelee, joten eri hakukoneet voivat antaa samoilla sanoilla eri hakutuloksia.

Aihehakemistot ovat aiheenmukaisesti järjestettyjä linkkilistoja internetin tietoon. Niihin on kuvailtu ja lajiteltu internetistä löytyvää materiaalia alakohtaisesti. Valmiiksi laaditut hakemistot ovat asiasanojen mukaan luokiteltuja ja materiaali on tietopalvelun ammattilaisten toimittamaa. Tarkkojen hakuehtojen mukaista tiettyä tietoa on melko vaikea löytää aihehakemistojen kautta, mutta jos hakija on yleisesti kiinnostunut jostakin asiasta, niin hän voi löytää paljon ja monipuolista tietoa aihehakemistojen kautta. Aihehakemistossa liikkuminen tapahtuu aivan samalla tavalla kuin missä tahansa muussa www-sivustossa liikkuminen. Linkkejä seuraamalla etenemme aihehakemistossa ja päädymme lopulta sivulle, josta löytyy www-sivujen osoitteita lyhyine kuvauksineen. Aihehakemistojen tietokannat ovat paljon pienempiä kuin sanahakupalvelujen tietokannat ja usein niiden aihehierarkiat ovat jäsentymättömiä.

Portaali tarkoittaa netissä olevaa aloitussivua, joka tarjoaa käyttäjälle lähtöpisteen Internetissä navigointiin. Yksinkertaistettuna kyseessä on avaussivu, josta voi jatkaa lukuisiin muihin palveluihin tarvitsematta erikseen muistaa niiden osoitetta. Portaali auttaa surffaajaa hyödyntämään verkossa olevaa tietomäärää hallitummin. Portaaleista käyttäjä löytää esimerkiksi uutisia, säätietoja, TV:n ohjelmatietoja ja -esittelyitä, linkkikokoelmia ja hakupalveluita. Portaali pyrkii olemaan netissä kävijän aloitussivuna, jolla käyttäjä vierailee mahdollisimman usein.

Hakupalveluita on lukuisia, joten kannattaa tutustua niihin huolellisesti ja kokeilla eri paikkoja, ennen kuin päättää mitä hakupalveluita pääsääntöisesti käyttää. Tehokas tiedonetsijä myös opettelee valitsemiensa hakupalveluiden käytön hyvin. Lisäksi internetin tiedonhaussa kannattaa hyödyntää esimerkiksi agenttipalveluita, yleisiä keskustelufoorumeja, ajankohtaispalveluja sekä erilaisia tietokantoja.

Internetistä voi löytää paljon hyödyllistä tietoa, mutta sen käyttäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Internet-verkkoa ei ole alun perin tehty järjestelmällistä tiedonhakua varten, ja sen sisältämä tietomäärä on valtava sekä järjestämätön. Siksi internetin käyttö on usein vain päämäärätöntä surffailua. Internetistä löytyvän tiedon luotettavuuden ja ajantasaisuuden arviointi voi olla vaikeaa.

Liitteet