Saimaan mediakeskus

Kirjastot ja tiedonhallintataidot


Tiedonhallintataitojen opetus ja opiskelu koulussa eivät ole pelkästään internetissä pyörimistä, vaan ne edellyttävät myös toimivan koulukirjaston olemassaoloa. Koulukirjastossa tulisi olla kaunokirjallisen materiaalin lisäksi riittävästi tietokirjoja, jotta tiedonhallintataitoja voidaan opiskella luontevasti osana koulutyötä. Tietokirjat ovat tärkeä tietolähde, kun oppilaat harjoittelevat tiedonhallinnan perusasioita ja tekevät omia tutkimuksiaan. Tietokirjakokoelmaa tulee kartuttaa ja päivittää jatkuvasti ottaen huomioon opetussuunnitelmasta nousevat aihepiirit ja eri-ikäisten oppilaiden tarpeet. Tietokirjakokoelma tulisi olla hyvin järjestetty ja helposti saatavilla.
Opetuksessa opettajan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat ja kirjaston työntekijät. Toimivan koulukirjaston ohella säännölliset kirjastovierailut yleiseen kirjastoon ovat tärkeä edellytys tiedonhallintataitojen oppimiseen. Ryhmäkäynnin aikaa varattaessa opettajan olisi hyvä kertoa, millaisesta ryhmästä on kyse (onko kirjastossa käyty aiemmin, mitä tiedonhakuun liittyviä asioita on käyty läpi koulussa etukäteen, miten asiaa on käsitelty oppikirjassa). Samoin opettaja voi esittää toiveita siitä, minkälaisia asioita kirjastokäynnin aikana käsitellään, jos esimerkiksi perusohjelma on jo ryhmälle tuttu tai käynti liittyy jonkin asiakokonaisuuden opettamiseen.

Tiedonhakua ja verkkokirjaston käyttöä voidaan opettaa myös kouluilla. Kirjastonhoitajan voi kutsua koululle kirjaston tietopalvelusta. Opettajien tiedonhakukoulutukset voidaan räätälöidä toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yleensä koulutuksessa olisi hyvä tutustua ainakin kirjaston ja koulujen kirjastojärjestelmän hakuominaisuuksiin opastuksen ja hakuharjoitusten avulla. Opettajien on hyvä myös eri oppilaitosten ja yliopistojen tietokantoihin. Opastaakseen eri tasolla olevia oppilaitaan tiedonlähteiden äärelle, opettajien on tiedettävä, mitä mahdollisuuksia opiskelijoilla on käytettävissä kirjastossa tai vapaasti verkosta käsin.

Koska tietokannat koko ajan uudistuvat ja muuttuvat, opettajien on hyvä seurata, mitä tietokantoja kirjastolla on käytössä ja päivittää tietämyksensä tietokantojen sisällöstä. Kirjaston kotisivuilla on tietokannoista ajantasainen luettelo, jossa on myös lyhyesti kuvailtu tietokantojen sisältö. Osa hyödyllisistä, luetteloissa mainituista tietokannoista on vapaasti verkossa kaikkien käytettävissä.

Kirjastot.fi on kattava sivusto, jonne on valmiiksi koottu tiedonhakuun liittyvää asiaa, hakupalveluja ja muita palveluja.


Liitteet