Saimaan mediakeskus

oyvaaka.jpg
Apaja - tiedonkalastelun työpaja


Tiedonhankinta on monimuotoinen taitokokonaisuus, joka kehittyy harjoittelemalla ja jota täytyy jatkuvasti kehittää, koska sekä tieto että tiedonlähteet ovat jatkuvassa muutoksessa.Opettajien kokemuksen mukaan oppilaiden tiedonhankintataidoissa on paljon kohennettavaa, sillä oppilaiden käsitys tiedonhankinnasta kytkeytyy usein Internetissä googlettamiseen tai wikipedian käyttöön. Tietoyhteiskunnassa tietokirjat ovat jäämässä syrjään tiedonhankinnan välineenä.

apaja1.jpg

Apaja on Saimaan mediakeskuksen koordinoima ja Opetushallituksen tukema oppimisympäristöhanke. Sen tavoitteena on kehittää eri kouluasteille soveltuva toimintamalli, jossa tiedonhankinta on monivaiheista ja systemaattisesti ohjeistettua. Laajaa tiedonhallinnan prosessia harjoiteltiin osataitoina. Apajaan sisältyi muun muassa erilaisia toiminnallisia työpajoja ja koulukirjastojen toiminnallisuuden kehittämistä.

apaja2.jpg

Apaja-hankkeen pohjalta koottiin yhdessä hankkeeseen osallistuneiden opettajien kanssa paljon opetustyössä hyödyllistä materiaalia, kuten valmiita työpajoja, tehtäväpohjia ja tehtäväideoita. Materiaalit voit löytää osiosta Tehtäviä ja materiaalia. Apaja-materiaalit ja tehtävät on tarkoitettu peruskoulun opettajien käyttöön ja hyödynnettäväksi arkisessa koulutyössä. Sivuilta löydät tehtävävinkkejä eri oppiaineisiin ja eri-ikäisille oppilaille. Sivustolla voi tutustua myös Apajan tiedonhakumalliin ja saada lisätietoa tiedonhankinnasta. Lisäksi kohdasta Linkit löytyy erilaisia oppilaiden työskentelyyn soveltuvia sivustoja sekä hyödyllisiä linkkejä, joiden kautta voit löytää lisää aiheeseen liittyvää tietoa.

Liitteet