Saimaan mediakeskus

 

TERVETULOA LAPSET KUVISSA KOULUTUKSEEN

 

 

Miten taide- ja mediakuvia voidaan hyödyntää lapsen oikeuksien käsittelyssä?   Miten saadaan lapset kiinnostumaan lapsen oikeuksista meillä ja muualla? Miten innostaa heitä keskustelemaan aiheista, jotka tuntuvat aluksi vierailta tai vaikeilta? Miten lapsen ääni kuuluu mediassa? Millaisena kehitysmaakuvasto näyttäytyy ja miten sitä voi tarkastella kriittisesti? 

 

Lastenoikeusjärjestö Plan, Etelä-Karjalan taidemuseo ja Saimaan mediakeskus järjestävät yhteistyössä esiopettajille, opettajille ja museopedagogeille suunnatun media- ja taidekasvatuskoulutuksen.

 

Koulutuksessa tutustutaan keskustelevaan kuvan tarkastelun eli VTS-menetelmään. Siinä kuvia käytetään ajattelun, vuorovaikutustaitojen, kulttuurisen kompetenssin, kielitaidon, kuvanlukutaidon ja oppimisen välineenä. Avainsanat ovat oppijalähtöisyys, avoimien kysymysten käyttö sekä näköhavainnon sanallistaminen. VTS soveltuu erinomaisesti museo-opetuksen lisäksi erilaisten pienryhmien käyttöön ja luokkahuonetilanteeseen. Menetelmä vastaa lapsilähtöisyyden lisäksi yleisölähtöisyyden vaatimukseen.

 

 

Aika ja paikka:                           8.12. kello 10.-16.00 Etelä-Karjalan taidemuseo,Kristiinankatu 8-10. Lappeenranta

 

Koulutuksen tavoite:                Työpajan tavoitteena on antaa uusia työvälineitä ja ideoita taide- ja

                                                    mediakasvatustyöhön lapsen oikeuksien näkökulmasta.

 

Kohderyhmä:                            Koulutus on suunnattu esiopetuksessa ja koulussa toimiville opettajille ja museopedagogeille

 

 

Sisältö:                                       10.00 Tilaisuuden avaus ja päivän kulku/

                                                              Tiina Salmio, ohjelmapäällikkö, lasten osallisuus ja mediakasvatus, Plan Suomi säätiö.

                                                    10.15 - 11.15 YK:n lapsen oikeuksien sopimus/Tiina Salmio      

                                                    11.15 - 12.00 Lounas (sisältyy koulutukseen, Kasinolla)

                                                    12.00 - 15.45 VTS-metodin esittely ja keskustelu/kouluttaja, museopedagogi Satu Itkonen

                                                    15.45 - 16.00 Päivän päätös

 

  

KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

 

Ilmoittautumiset 28.11.14. mennessä: Koulutukseen otetaan maksimissaan 20 henkilöä.

 

Materiaali:

Jokainen osallistuja saa mukaansa media-ja taidekasvatusjulkaisun, joka koostuu asiantuntija-artikkeleista ja kattavasta tehtäväosiosta. Julkaisu on rahoitettu ulkoasiainministeriön varoin, ja koulutus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa taide- ja mediakasvatushanketta.

 

Plan-koulutus VTS
Lomake on ylittänyt suurimman sallitun vastausten määrän