Saimaan mediakeskus

Osaava-koulutussuunnitelma

 

Kehittämistoiminta muodostuu seuraavista osa-alueista: koulutuksen tarvekartoitus alueen opetushenkilöstölle, rehtoreiden ja koulun johdon täydennyskoulutus, opetushenkilöstön täydennyskoulutus, kouluttajat luokkatyöskentelyn tukena, oppi- ja tukimateriaalin tuottaminen, mediakasvatussuunnitelman tuottaminen.
Tarvekartoitus kootaan sekä sähköisellä kyselyllä että koulun johtoa konsultoimalla. Sen perusteella tehdään päätelmät koulutuksen laajuudesta ja kohdentumisesta kussakin yksikössä.

Rehtoreiden ja koulun johdon koulutus

24.11.2010 avausseminaari Mediakulttuuri ja koulu, joka luo kuvan sosiaalisen median ja koulun toimintakulttuurin kohtaamisesta. Esiintyjinä alan valtakunnallisia asiantuntijoita.
17.3. tai 19.4. Nuorten nettimaailma ja sosiaalisen median palvelut koulun johdon näkökulmasta –koulutus sisältää seuraavia osa-alueita: millaisia toimintaympäristöjä ne ovat, miten nuoret hyödyntävät ympäristöjä, miten sosiaalista mediaa hyödynnetään työyhteisössä, millaisia vaikutuksia sos. medialla voi olla koulutyöhön.

osaavaper.jpg

Koulu kohti mediamaailmaa –koulutus

Koulutetaan opetushenkilöstöä kohtaamaan nuorten nettimaailma ja hyödyntämään sosiaalista mediaa opetuksessa
Koulutettavia on 1-3 opettajaa koulu kohden ja he muodostavat koulujen mediatiimin
Muun muassa Blogit, wikit, ningit, facebook oppimisympäristöinä
Muodostetaan koulutukseen osallistuneista verkostokuntien opettajista kompakti ryhmä, joka työstää verkostokuntien tarpeisiin mediakasvatussuunnitelmaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon valtakunnalliset opetussuunnitelmat ja mediakasvatussuunnitelmat sekä paikalliset opetussuunnitelmat.

Liitteet