Saimaan mediakeskus

memo.jpg

Hankkeen koulutusmalli sisältää neljä erilaista mediakasvatuksen moduulia, joiden teemoina ovat luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot ja turvataidot. Koulutuksessa mallinnetaan myös oppilaiden omien mediavälineiden käytön hyödyntämistä ja mahdollisia haasteita, joita omien välineiden käyttöön liittyy. Tällä tavoin havainnollistetaan myös arkista tieto- ja viestintätekniikan mediakasvatuskäyttöä kouluympäristössä. Samalla vahvistetaan myös opettajien valmiuksia hyödyntää olemassa olevia laitteita ja rohkeutta tarttua niihin mediakasvattajana. 

Memo – mediapolulta monilukutaitoa -hankkeen mediakasvatuskoulutustoiminta yhdistää alueellisen, kouluja tukevan mediakasvatustyön tutuksi tekemisen toiminnallisen mediakasvatuksen käytänteisiin. Tavoitteena on opettajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen. Erityiseksi koulutusmallin tekee se, että koulutukseen osallistuneille esitellään eri puolilla Suomea kehitettyjä paikallisia ja alueellisia työvälineitä, joiden avulla mediataitoja voidaan kehittää.

Hankkeen toteuttavat Saimaan mediakeskus, Valveen elokuvakoulu, Tampereen mediakoulu, Turun Tietokone Opetuksessa – TOP-keskus ja Helsingin kaupungin Mediakeskus yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja Aikakausmedian kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 mediakeskus120+26.jpg

aikakausmedia_logo.jpg

mediaksvatusseura_logo-fi.png

valve_logo.jpg

OPH_hankelogo.jpg

Lisätietoa:

Timo Kainulainen, Saimaan mediakeskus
timo.kainulainen(a)lappeenranta.fi
0505939456