Saimaan mediakeskus

Komeetta - koulu, media ja osallisuus

Nuoret käyttävät yhä enemmän aikaansa median parissa. Nämä mediamaailman palvelut rakentavat merkittävänä osana lasten ja nuorten vapaa-ajan yhteisöllisyyttä. Tästä esimerkkinä ovat etenkin sosiaalisen median palvelut, kuten lapsilla Habbo Hotel ja nuorilla Facebook. Lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita tuottamaan materiaalia verkkoympäristöön.

Saimaan mediakeskuksen Komeetta –hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalleja ja vuorovaikutustapoja, joilla lasten ja nuorten osallisuutta voidaan lisätä koulun toimintaympäristössä. Oppilaat ja opettajat käyttävät ejuttu-verkkolehtipohjaa koulun oppimis- ja viestintäympäristönä. Tavoitteena on luoda verkkolehdestä mahdollisimman monipuolinen koulun mediaympäristö, jossa voidaan vaivatta julkaista mm. tekstejä, kuvia, animaatioita, kuvagallerioita, videoita ja ääntä. Tavoitteena on luoda väline, jolla oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviin asioihin. Yhteistoiminnallisuuden ja osallisuuden kautta hankkeessa luodaan uudenlaisia toimintamalleja, joita voidaan myös hyödyntää koulun muussa toiminnassa sekä koulun ulkopuolisessa toiminnassa esim. asukasyhdistys- ja kerhotoiminta, kodin ja koulun välinen yhteistyö, nuorisovaltuusto ja oppilasparlamentit.

Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten mediataitoja seuraavasti:  

-          luova mediaosaaminen (sisällön tuottaminen)

-          kriittinen mediaosaaminen (sisällön vastaanottaminen ja tulkinta)

-          sosiaalinen mediaosaaminen (vuorovaikutus)

Näin ollen lasten ja nuorten osallisuus sekä ymmärrys itseään koskevasta päätöksenteosta lisääntyvät.

Hankkeen yhtenä pilottikouluna toimii 2012 aloittava Lappeen koulu.  

Komeetta kuuluu Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut (Ykä) projektikokonaisuuteen. Muut projektikaupungit ovat Helsinki ja Turku.

Hanke käynnistyy syyslukukauden 2012 aikana.

 YKA kuvio.jpg

Hankkeen kouluttaja
Jenni Koskinen
kouluttaja
perusopetus ja lukiokoulutus
040-652 7083
jenni.koskinen@lappeenranta.fi