Saimaan mediakeskus

Ejutun kehittelytyö

Ejutun julkaisupohjaa mallinnettaessa ja suunniteltaessa on lähtökohtana käytetty mediatalojen julkaisuja (yle.fi, mtv3.fi jne.). Lähinnä mallit ovat vaikuttaneet toiminnallisuuden suunnittelussa sekä elementtien sijoittelussa.

Yhteistyökumppaniksi valikoitui Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) Media- ja oppimiskeskus. Alkuselvityksen pohjalta päädyttiin Dubal 7:aan, joka oli juuri ilmestynyt. Sitä pidettiin kaikkein joustavimpana ja muokattavimpana verrattuna mm. Joomlaan ja Wordpressiin. Ejutun teknisenä pääkehittelijänä on toiminut Saimian Drubal-asiantuntija Jussi Viitamäki yhdessä Jukka Matikaisen kanssa. Ejuttu-sivustojen graafisesta ilmeestä on vastannut Mirkka Vaherkylä.

Drubal 7 on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka laaja kehittäjäyhteisö on tuottanut. Vuodenvaihteessa 2010 - 2011 pieni ongelma oli, etteivät kaikki moduulit (esim. kalenteri) olleet vielä päivittyneet edellisestä Drubalin verisosta uuteen Drubal 7:aan. Eniten kehittely- ja ongelmanratkaisutyötä on tehty videosoittimen ja videotiedostomuotojen kanssa.

Liitteet