Saimaan mediakeskus

Ejuttu - monimediaista sisältöä nettialustalle

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Lappeenrannassa on kehitelty monien vuosien ajan eri hankkeiden yhteydessä uutismaista ajattelua, verkkoviestintää sekä niihin liittyvää monimediaista julkaisutoimintaa. Koulujen kannalta ongelmallista on ollut se, ettei sopivaa turvallista julkaisualustaa ole ollut käytettävissä.

Kouluissa on pohdittu, millaisia ongelmia liittyy sosiaalisen median palvelujen käyttöön opetuksessa. On vaivaton luoda blogi tai lähettää video Youtubeen. Keskeisiä kysymyksiä ovat alaikäisen oppilaan toimiminen ulkomaisissa sosiaalisen median toimintaympäristöissä, jotka vaativat kirjautumisen/tilin luomisen ja käyttöehtojen hyväksymisen. Näistä teemoista on nyttemmin julkaistu ohjeistuksia opettajille - Elias Aarnion laatima Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa ja Tarmo Toikkasen kirja/blogi Opettajan tekijänoikeus käsittelevät näitä kysymyksiä.

Hankkeen tavoitteena on siis luoda oma koulun julkaisuympäristö, johon koulu voi turvallisesti tuottaa monimediaista materiaalia ja kontrolloida sen julkaisemista. Kun yksi alusta mahdollistaa tekstien, kuvien, kuvagallerioiden, videoiden ja äänitteiden julkaisun ja kun palvelu on kotimainen, vältytään edellä mainituilta ongelmilta.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä mediakasvatuksen osuutta opetuksessa. Erityisen merkityksellistä on, että oppilas toimii monimediaisen tiedon ja materiaalin tuottajana sen sijaan, että hän on vain tiedon ja sisällön kuluttaja. Ejuttua voidaan hyödyntää monella tavalla:
- koko kouluyhteisöä palvelevana verkkojulkaisuna
- projektioppimiseen liittyvänä teemajulkaisuna
- kansainvälisen yhteistyön vuorovaikutus- ja mediaympäristönä.

 

 

Liitteet